Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / ThinkStock/Getty Images
Средната продължителност на живота в градовете е по-висока от тази в селата
74.6 години е очакваната средна продължителност на живот за населението на страната, изчислена в периода 2018 - 2020 г. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

25 признака, че вече не сте първа младост (СНИМКИ) 

При мъжете тя се равнява на 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.2 години - средна продължителност на живота.

За периода между 2010 и 2020 г. увеличението на живота при силния пол е с 1.1 години, а при нежния - с 1 година.

графика
НСИ

Спрямо предходния период средната продължителност на живота (2017 - 2019 г.) намалява с 0.3 години. Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.5 години) отколкото на населението в селата (72.6 години). Спрямо 2010 г. за населението в градовете увеличението е с 1.5 години, а за населението в селата - с 0.3 години.

За хората, на 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.8 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.6 и 17.5 години. За периодa 2010 - 2020 г. броят на хората, навършили 65 години, се е увеличил с 0.4 години.

За очакваната продължителност на живота влияние оказва и това в кой регион живеем.

графика
НСИ

Този показател варира от 71.8 години в област Видин до 76.7 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.8 години), а най-малка - в област Кърджали (6.0 години).