Забраната за развъждане и внос на норки в България вече е факт. Това обяви в профила си във фейсбук вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

"След проведеното обществено обсъждане и изготвените становища по всички постъпили коментари, подписах окончателната заповед за тази забрана", отбелязва министърът. Той подчертава, че норките са инвазивен за България вид, който нанася сериозни щети върху местните екосистеми, когато попаднат там.

"Условията в единствената ферма у нас са неблагоприятни и са причина в последните години норки да навлизат в територии от дивата природа и да нанасят щети", посочва още Сандов.

От пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщиха по-късно през деня, че министърът е подписал вече заповедта на основание на Закона за биологичното разнообразие. Това решение цели редуциране на общия брой екземпляри от вида американска норка, за да се ограничи рискът от изпускане в природата и да се намали пряката заплаха за биологичното разнообразие в България, отбелязват от ведомството. 

В началото на април бе наредено да се преустанови отглеждането на вида американска норка (визон) (Neovison vison) у нас. Тогава министерството се позова на текстове от Закона за биологичното разнообразие, според които със заповед министърът може да забрани „вноса, развъждането и отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети, ако случайното им освобождаване в дивата природа ще застраши съществуването на местни видове от дивата флора, фауна и микота“.
Поради силното си отрицателно въздействие върху биоразнообразието и екосистемите, както и върху икономиката в Европа, видът е включен от учените под номер 19 в списъка на 100-те най-опасни инвазивни чужди видове в Европа, както и на приоритетните инвазивни чужди видове за България.

От пресцентъра на МОСВ посочват също, че през последните 20 години в ЕС са въведени забрани за добив на ценни кожи от животни, вкл. и от вида американска норка, в редица страни – Великобритания, Австрия, Нидерландия, Словения, Хърватия, Чехия, Италия, Франция, Словакия, Унгария, Люксембург и Белгия. Оттам добавят, че забрана за отглеждане на норки и животни за ценни кожи има на практика и в Германия, Швеция и Швейцария, където изискванията за условията за отглеждане, настаняване, хуманно отношение и др. са толкова завишени, че няма икономическа ефективност от тези ферми. Извън ЕС забрана за отглеждане на животни за ценните им кожи е въведена в Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Израел, Нова Зеландия, някои части от САЩ и Канада и др., припомнят още от МОСВ.
БТА