/ iStock/Getty Images
От днес възстановяват двупосочното движение по ул.„Николай Коперник“ в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Шипченски проход“, съобщиха от Столична община.

Възстановява се и маршрутът на автобус 72. Улицата е изцяло обновена с нови пътни платна, с две ленти за движение и лента за паркиране. Положена е пътна маркировка. 

Тротоарната настилка е подменена с унипаваж, остават малки участъци за частично завършване, като е осигурена необходимата проходимост. Изцяло са завършени работите по инженерната инфраструктура (водопровод, канал, топлопровод), улично осветление.

Столична община

При подходящи метеорологични условия ще продължи монтирането на тактилни ивици за осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение, както и за изпълнение подходи към някои сгради.

Успоредно с това продължава обсъждането на проекта за обновяване на втори eтап на ул. „Николай Коперник“ в участъка от бул.„Шипченски проход“ до ул.„Гео Милев“, който е предложен за включване в инвестиционната програма на Столичната община за 2021 г.