/ БГНЕС
Създава се общ Регистър на издадените удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по професия, която не е регулирана в България. Това съобщиха от МОН.

Удостоверенията са необходими за достъп или за упражняване на професията в друга държава членка. В новия обединен регистър ще могат да се открият също обезсилените удостоверения и отказите за издаване на такива удостоверения.

МОН: Не одобряваме включването на произведения в инициативата „Разказвачът на приказки“

Това предвижда публикуван за обществено обсъждане проект за промени в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка.

Нов проект на МОН ще помага на учениците да вдигат успеха си

Новият обединен регистър ще бъде изграден и поддържан от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.

С обединяването и надграждането на досега съществуващите регистри на документите, свързани с придобита професионална квалификация по нерегулирани професии, ще се облекчи достъпът до тях от граждани, работодатели и държавни органи в държавите членки, което е ключова предпоставка за свободното движение на услуги в ЕС като част от общия пазар.