/ ThinkStock/Getty Images
Правителството одобри Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, която беше подписана на 21 май 2019 г. в Исламабад.

За да влезе в сила тя обаче, трябва да бъде ратифицирана от парламента.

Затвориха училища в Пакистан заради мръсния въздух

Документът е важен елемент от междудържавната договорна база и благоприятства нарастването на търговския обмен и стопанската активност между двете страни. Към настоящия момент икономическите отношения между България и Пакистан не са достатъчно развити, като търговският обмен е твърде ограничен и не отговаря на реалните възможности и взаимните интереси.

България обаче има перспективи да изнася за Пакистан индустриално и строително оборудване, фармацевтични продукти и други продукти на химическата промишленост, а потенциал за взаимодействие и сътрудничество между дружества на двете държави има в областите на инженеринговите услуги, транспорта, пътното строителство и промишлеността.

ЕС отпуска още 40 милиона евро хуманитарна помощ на Афганистан

В този смисъл Пакистан представлява перспективен партньор за търговско-икономическата активност на България, като нов пазар за инвестиране на свободни капитали и сътрудничество в множество сфери.

Одобрената Спогодба ще допринесе и за облекчаването на данъчната тежест, понасяна от местните лица на всяка от държавите, в резултат на осъществена дейност в другата държава, или на търговските отношения с лица от другата държава.

Пакистан затвори въздушното си пространство за самолета на индийския президент

Данъчните правила, възприети в подписаната Спогодба, са според действащото българско данъчно законодателство. Успоредно с това те са съобразени и с последните развития в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), които са отразени в глобалния проект „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“ (BEPS Project), както и в актуалната редакция на Модел на данъчна спогодба на ОИСР, които България следва в своята договорна практика. 
Министерски съвет, пресслужба