/ iStock/Getty Images
Специализираната прокуратура се самосезира по повод изявления на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов за потенциална скорошна водна криза в града.

Според публикациите, при сегашните налични водни количества от полезния обем на язовир Бебреш (основен водоизточник на Ботевград) и сегашния приток и отток, вода за питейно-битово снабдяване на града ще има за още около 6 седмици. Останалите налични водоизточници не могат да задоволят нуждите на ботевградчани.

Няма изтичане на вода от язовир „Бебреш“ край Ботевград

Според кмета Иван Гавалюгов причина за потенциалната водна криза в града е не само остарялата ВиК мрежа, но и действащата от 2014 г. частна ВЕЦ „Бебреш“, собственоност на дружеството „Агрохолд“ с управител бившия кмет на Правец Васил Златев. Според цитираните думи на кмета на Ботевград тази централа „работи извън обхвата на своето разрешително“.

Борисов за водопровода от Тича: Защо не са го направили тези преди мене?

С разпореждане на прокурор от Специализираната прокуратура е възложена проверка на ДАНС. Която да изясни как от кога и при какви обстоятелства работи частната ВЕЦ, да се изискат съответните справки за обстоятелствата, касаещи намаленото количество вода в яз. "Бебреш", както и за това какви мерки са били предприети за решаване на проблема с недостига.

В язовирите на „Напоителни системи“ има достатъчно вода

Също така да се изясни дали действително за гражданите на община Ботевград има опасност от режим на вода за питейно-битови нужди, от кога и по какви причини.

Кметът на Ботевград: Градът има вода за около 6 седмици

Ще се изискат експертни справки с данни за количеството на водата в яз."Бебреш", в която да се посочи какъв е очакваният прогнозен период, за който тя ще бъде достатъчна. Следва да бъде изяснено налице ли са други източници на вода за питейно-битови нужди в община Ботевград.