/ пресцентър, КПКОНПИ
На редовно заседание, проведено на 17 юни, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решения за образуване на две производства за конфликт на интереси, след сезиране по публикации в медии.

Сигналите са по репортаж на Нова телевизия и публикации на Агенция ПИК за лица, заемащи висши публични длъжности. В предаването „Разследване“ на NOVA, излъчено на 14 юни 2020 г., са изнесени данни за извършени нарушения на закона от кмета на Община Ракитово - Костадин Холянов.

Разследване на NOVA: Как забогатяха синовете на кмета на Ракитово (ВИДЕО)

Твърденията са за това, че през 2016 г. кметът сключва договор за доставка на горива и смазочни материали чрез „пряко договаряне без обявление“ с „Петро 2016“ ЕООД, като фирмата е създадена дни преди решението за възлагане на поръчката. Посочва се, че управителят на „Петро 2016“ ЕООД - Пламен Михайлов, е подписал пълномощно на син на кмета за разпореждане с парите в сметката на фирмата. Според репортажа, синът на Холянов е и работодател на Михайлов, а горивото, което „Петро 2016“ ЕООД ще доставя на Община Ракитово, се съхранява в резервоар на бензиностанция, собственост на този кметски син. Отделно от това се твърди, че кметът Холянов сключва договори за дърводобив и дървопреработване с фирми на своите синове.