Родители на неприети деца в детските ясли и градини в София отново ще излязат на протест.

Недоволните семейства настояват да има място за всяко дете, а критериите, на база на които ще се обезщетяват неприетите, да бъдат променени.

Според тях обещаната сума от 650 лева за неприети деца не само трябва да бъде гарантирана, но и да се променят критериите на базата, на които ще се отпуска.
nova.bg