Водите на река Русенски Лом се оцветиха в електриково синьо, съобщи NOVA.

Извънредни проверки по сигнал за оцветени води на река Русенски Лом

"Все още не е установен източникът на замърсяване. В района има колектор, който обхваща цялата западна промишлена зона, в която има много предприятия от всякакви видове промишленост, включително химическа", обясни Христо Милков, началник отдел в РИОСВ-Русе.

Екоинспектори провериха сигнал за мъртва риба в река Янтра

Експертите предполагат, че необичайният цвят на водата е от бои, които не са опасни нито за хората, нито за флората и фауната в Русенски Лом.
nova.bg