/ БАБХ
Установени са несъответствия само в две проби
Инспекторите по растителна защита и официалните фитосанитарни инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) извършват засилени проверки преди Великден в производството на оранжерийна продукция, по-специално на листни зеленчуци, като салати, спанак, зелен лук и чесън.

Проверките целят проследяване на произхода на подготвения за засаждане разсад, използваните семена и/или посадъчен материал, както и вземане на проби от отглежданите култури за анализ за остатъци от пестициди и замърсители.

Засиленият контрол е с оглед да се гарантира предлагането на безопасна оранжерийна продукция на пазара и намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и върху околната среда.

От 14 февруари до сега са извършени проверки в оранжериите на 280 земеделски стопани, в които се отглеждат следните видове култури: салата, спанак, домати, краставици, пипер, целина, лук, чесън, копър, магданоз, зеле, рукола и репички.

Установени са несъответствия само в две проби марули, при които лабораторно е констатирано наличие на остатъчни вещества от пестициди и проба спанак със съдържание на тежки метали.

За констатираните нарушения при първично производство на растения и растителни продукти в оранжерии контролните органи предриемат необходимите последващи действия, съгласно разпоредбите на Закона за защита на растенията и Закона за административните нарушения и наказания.