НАП
НАП / БГНЕС
През 2022 г. постъпленията от ДДС към Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ са 15,3 млн. лв., което представлява ръст от почти 2,4 млн. лв. спрямо предходната 2021 г., когато те са възлизали на сумата от 12,9 млн. лв.

Не на последно място една от причините за този ръст може да се дължи на инфлацията, която беше изключително висока през отиващата си година.

По месеци най-много постъпления и през 2022 г., и през 2021 г. са регистрирани през януари. За миналата година те възлизат на сумата от на 1 505 416.5 лв., а за 2021 г. са в размер на 1 329 282.6 лв.

Най-малко постъпления са отчетени през месец февруари, като за 2021 г. те са в размер на 841 288.5 лв., а през 2022 г. размерът им е 966 674.7 лв.