/ iStock/Getty Images
Правителството отпусна 25 401 532  лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2021 година.

Предлагат алтернативно решение за деца, неприети в детски градини

Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май-юни 2021 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Одобриха финансова помощ за родителите при ново евентуално затваряне на градини и ясли

Финансирането ще е от бюджета на Министерството на образованието и науката и от планираните разходи в централния бюджет за 2021 г. за изпълнение на националните програми за развитие на образованието.