Още 27 души спечелиха смарт часовник от играта на Министерството на здравеопазването за ваксинирани срещу COVID-19. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Имената са обявени на страницата на министерството:Печелившите ще получат потвърждение, че са изтеглени в жребия чрез e-mail и/или чрез обаждане по телефона в деня на провеждане на жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 2 дни с потвърждение за получаване на наградата.

Ако печелившият не отговори до 2 дни, той губи правото си за получаване на награда. В този случай организаторът ще определи друг печеливш чрез жребий на случаен принцип.

Всеки, спечелил награда в играта, има възможност да я получи лично, в 14-дневен срок от потвърждението, че желае да получи наградата. При получаване на награда, в случай че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.