/ ThinkStock/Getty Images
Още 157 деца от Центрове за настаняване от семеен тип ще получат персонални таблети и ще започнат обучение в дигитална среда. Те са от областите Видин, Враца и Монтана, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Дариха 10 таблети за деца в неравностойно социално положение в малка плевенска община

Мобилните устройства ще бъдат закупени с 35 000 лв. лични средства, дарени от членове на Българската академия на науките.

В средата на април бяха раздадени 107 таблета, предоставени от частен дарител на Агенцията за социално подпомагане. С тях деца от социални услуги в Кюстендил, Ловеч, Севлиево, Габрово, Дупница, Луковит, Смолян и с. Павелско, община Чепеларе се включиха в дистанционното обучение.

Община Тунджа ще раздаде на ученици таблети и лаптопи

Те участват във всички часове в училищата, в които са записани, а децата с увреждания ползват и онлайн консултации от психолози, логопеди и ресурсни учители от Центровете за обществена подкрепа и Центровете за социална интеграция и рехабилитация.