съд
съд / iStock
Общо 8 магистрати депозираха заявления за участие в процедурата за подбор на шест европейски делегирани прокурори от Република България. Сред тях са петима прокурори от Софийска градска прокуратура - Михаела Райдовска, Марио Томов, Милко Момчев, Юлиана Христова и Иван Кучиев, двама прокурори от Софийска районна прокуратура - Василен Бенчев и Живка Арсенова, и един следовател от Следствения отдел в Софийска градска прокуратура – Бойко Атанасов.

Процедурата за 6-ма европейски прокурори е открита с решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 29/27.07.2022 г. и се провежда на три етапа – допускане по документи, изслушване на допуснатите до участие и обявяване на решението за одобряване на кандидати за европейски делегирани прокурори. С посоченото решение е определена Комисия по допустимост на кандидатите, в състав трима членове на прокурорската колегия на ВСС: Стефан Петров, Калина Чапкънова и Пламен Найденов.