/ БГНЕС
От Министерството на икономиката и индустрията е освободен изпълняващият длъжността главен секретар Йордан Татарски.

Нинова свика търговските ни аташета от цял свят

Мотивите за освобождаването са сигнали на граждани до министър-председателя Кирил Петков, Главния инспекторат на Министерския съвет, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, съобщиха от министерството.

Сред причините за освобождаването са и оплаквания от множество служители в Министерството на икономиката и индустрията, както и уронване на престижа на институцията.