МОН обяви скалата за преобразуване на точките от матурите в оценки

МОН обяви скалата за преобразуване на точките от матурите в оценки
МОН обяви скалата за преобразуване на точките от матурите в оценки / снимка: Sofia Photo Agency

На матурите най-добре са се представили учениците по френски език, а най-слабо по философия, сочат обобщените резултати на Министерството на образованието. От там обявиха скалата за преобразуване на точките в оценки.

Тестовете по всеки отделен предмет носеха максимален брой 100 точки. По френски език средният успех на зрелостниците е 86,68 точки, а по философия – едва 40,32 точки.

На задължителната матура по български език и литература средният успех е малко повече от 57 точки. Двойките по този предмет са 2 721, отличните оценки близо 12 хиляди, а пълните шестици 891.

Най-масовата оценка по български език и литература е четворката. Такава оценка в дипломата ще бъде вписана на повече от 24 хиляди ученици.

Резултатите от матурите по всички предмети учениците ще разберат на 18-ти юни, а дипломите си ще получат на 26-ти, обещаха от просветното министерство.

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Скала за преобразуване на точките в оценки (прилага се за всички предмети).

Слаб 2 - до 22,5 т. вкл.

Среден 3 (3,00-3,49) - от 23 т. до 40,5 т. вкл.

Добър 4 (3,50-4,49) - от 41 т. до 58,5 т. вкл.

Много добър (4,50-5,49) - от 59 т. до 76,5 т. вкл.

Отличен (5,50-5,99) - от 77 т. до 94,5 т. вкл.

Отличен 6 - от 95 т. до 100 т.

Резултати по предмети. В скоби е посочен средния брой точки. 

Български език и литература (57,14)

География и икономика (46,45)

Руски език (62,39)

Испански език (84,58)

Френски език (86,68)

Италиански език (86,44)

Английски език (68,91)

Немски език (76,99)

Математика (66,31)

Физика и астрономия (42,97)

Химия и опазване на околната среда (50,49)

Биология и здравно образование (56,84)

История и цивилизация (42,12)

Философски цикъл (40,32)

Резултати от държавния зрелостен изпит по Български език и литература (На изпита са се явили 72 532 зрелостници като средният успех е 57.14 точки)

оценка                               точки                        брой ученици

Слаб 2 ------------------------------- до 22,5 т. вкл. ------------- 2721

Среден 3 (3,00-3,49) ---------- 23 т. – 40,5 т. вкл. ------- 12002

Добър 4 (3,50-4,49) ------------ 41 т. – 58,5 т. вкл. ------- 24360

Много добър (4,50-5,49) ----- 59 т. – 76,5 т. вкл. ------ 20625

Отличен (5,50-5,99) ------------ 77 т. – 94,5 т. вкл. ------ 11933

Отличен 6 ------------------------- 95 т. – 100 т. -------------- 891