/ Георги Димитров
Едва 400 милиона от около 1 милиард кубически метра вода, която предоставяме на ВиК дружествата от комплексните и значими язовири, стигат до потребителите. Това каза в рамките на парламентарния контрол служебният министър на околната среда и водите Асен Личев в отговор на въпрос от депутата Минчо Христов от "БСП за България".

Министър Личев обясни казуса с „подпорната стена“ в Алепу

По данни на НСИ от 2016 до 2019 г. независимо от увеличението на цените на водните услуги, има тенденция към увеличаване на загубите на вода от ВиК дружествата, посочи министърът.

Утвърдиха районите със значителен риск от наводнения

Интересно е, че в цената на водата влизат всичките 1 милиард кубически метра вода като такса водовземане, която се плаща от потребителите, и върху тази сума в цената се начислява и ДДС, каза министърът. Това за мен представлява една финансова машинация, в която мога смело да кажа, че участва и Комисията по енергийно и водно регулиране, защото не е възможно Оперативната програма по околна среда досега да е дала около 4 милиарда и половина на ВиК-тата за канализация, пречиствателни станции, за водопроводи, и да няма никакъв реален ефект върху намаляване на загубите, коментира Личев.

Загубите в напоителни системи са още по-големи, защото по магистралните напоителни канали се губи от около 10 до 20 пъти вода, посочи още министърът.
БТА