В последните дни от мандата на служебното правителство министърът на околната среда и водите Асен Личев утвърди актуализираните Райони със значителен потенциален риск от наводнения. Това съобщиха от ресорното министерство.

За цялата страна са определени общо 127, които са разпределени в четирите района за басейново управление. С утвърждаването приключва първият етап от подготовка на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022 – 2027 г.

Предстои за определените райони да бъдат изготвени карти, които да посочат степента на заплахата и на риска от наводнения, като основа за разработване  на Програмите от мерки в актуализираните ПУРН.