/ iStock/Getty Images
За битовите потребители, индустриалните клиенти, както и на топлофикациите са осигурени всички необходими количества природен газ, уверяват от регулатора
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ утвърди цената на природния газ за юни месец в размер на 141,36 ЛВ./MWh. Цената е с 13% по-ниска в сравнение с тази за месец май и е под цената за април, съобщават от дружеството.   

Цената влиза в сила със задна дата от 1 юни 2022 г. и не включва цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Цената от 141,36 лв./MWH  е по-ниска, което доказва, че осигурените доставки на втечнен газ са реална алтернатива на едностранно прекратения от „Газпром“ договор, категорични са от дружеството. За българските битови потребители, индустриалните клиенти, както и на топлофикациите са осигурени всички необходими количества природен газ, уверяват от регулатора. Те получават максимално добри цени, независимо от световната енергийна криза с екстремно високи цени.  

От Комисията уточняват, че цената е определена след задълбочен анализ на предоставените данни и документи във внесеното от „Булгаргаз“ ценово заявление. Установено е, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на два източника – по договор за доставка на природен газ с компания от Азербайджан и по Споразумение за доставки на втечнен природен газ (LNG). В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат отделните цени на доставчиците и размера на техните количества в общия микс. 

През следващите месеци основното предизвикателство е да бъдат осигурени дългосрочни договори за алтернативни доставки. За постигане на сигурност на доставките и стабилност на цените, КЕВР препоръчва да се сключат договори с поне три алтернативни доставчика с различни методи на формиране на цената.

"С постигнатата цена за юни „Булгаргаз“ доказва, че с привличане на нови доставчици България може да постига по-ниски цени от тези на „Газпром“, което е добре, както за битовите потребители, така и за конкурентоспособността на българска икономика. Общият ни стремеж е това да бъде посоката през следващите месеци и години и по този начин страната ни да преодолее историческата си енергийна зависимост от един доставчик - Русия“, подчерта председателят на КЕВР Станислав Тодоров на откритото заседание на 9.06.2022 г.       

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ, считано от 01.06.2022 г., ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора