/ iStock/Getty Images
Министерският съвет избра Виолета Лорер, заместник-министър на финансите, и Милена Бойкова, директор на дирекцията "Държавен дълг" в Министерството на финансите, за членове на Управителния съвет (УС) на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд). Това съобщи пресслужбата на правителството.

Зам.-министър Лорер заменя Дамян Стайков, а Милена Бойкова - Петя Кузева, съгласно изискванията на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за излъчване на членове на УС от Министерството на финансите.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от Управителен съвет с осем членове. Негов председател е министърът на финансите, а зам.-председател - министърът на труда и социалната политика.