/ Георги Димитров
Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов проведе среща с представители на организации на медиаторите, членове на Национална асоциация на медиаторите. Двете страни обсъдиха развитието и предизвикателствата пред тази сравнително нова форма за решаване на спорове. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Министърът на правосъдието е акцентирал върху необходимостта от подходящо и навременно прилагане на медиацията при спорове между потребители и доставчици на услуги.

Стоилов и представителите на асоциацията са се обединили по въпроса за необходимост от създаване на регистър на центровете за медиация, както и по-добрата комуникация и контрол от страна на Министерство на правосъдието в този сектор. Министърът е обърнал внимание и на резервите в прилагане и развиване на възстановителното правосъдие.

"Медиаторът трябва да разполага с доверие и авторитет", е казал министърът и е допълнил, че трябва да се работи за устойчивост на проектите, а не само за тяхното изпълнение, пише още в съобщението.
БТА