Финансирането на партиите водело до корупцията у нас
Финансирането на партиите водело до корупцията у нас / Sofia Photo Agency

Проблемът с финансирането на политическите партии стои в основата на корупцията. Това заяви директорът на „Трансперънси Интернешънъл” Миклуш Маршал на дискусия, посветена на предотвратяването на злоупотреби при управлението на еврофондовете. Според него публичното финансиране на политическите партии е необходимо и то трябва да се осигурява от държавата.

Маршал посочи още, че трябва да се прецизират типовете приходи за всяка една партия. Правителството, което е на власт да няма възможност да използва административни ресурси в хода на предизборна кампания, предложи Миклуш Марашал.

Според него е необходимо да има забрана за корпоративни дарения, а тези в натура да бъдат осчетоводявани. По думите му доверието трябва да се увеличава най-вече в гражданското общество, тъй като, ако то липсва, ще затрудни функционирането на цялата държава.