съд
съд / iStock/Getty Images
Апелативен съд – Бургас потвърди решение, постановено по описа на Окръжен съд – Ямбол, с което е допуснато предаване на исканото лице Христо Пенев, с българско и турско гражданство, на Република Гърция, съобщиха от съда.

Мъжът се издирва по Европейска заповед за арест /ЕЗА/, издадена от Апелативна прокуратура на Тракия, Република Гърция с цел провеждане на наказателно преследване за трафик на мигранти на територията на съседката ни.

Деянието съставлява тежко престъпление по НК на Република Гърция и е наказуемо с лишаване от свобода от две до петнадесет години за всяко транспортирано лице. Подобно престъпление има аналог и в българския наказателен закон.

Въззивният съд приема изводите на първата инстанция, че в случая са налице всички законови предпоставки за допускане изпълнението на Европейска заповед за арест и предаване на исканото лице Пенев на издаващата заповедта държава Република Гърция, във връзка с провеждане на наказателно преследване срещу него за извършени престъпления на територията на същата. ЕЗА е издадена от компетентен съдебен орган. Престъпленията, за които се иска предаване с цел наказателно преследване на българския гражданин, не са извършени на територията на Република България. Същевременно, за същото престъпление у нас не са образувани наказателни производства срещу лицето, липсват също данни Христо Пенев да е изтърпял или да търпи наказание по влязла в сила присъда за същото престъпление.

По делото е постъпило писмо от Апелативна прокуратура на Тракия, Република Гърция, с което е заявена изрична позиция на компетентния орган, че в случай на осъждане с влязла в сила присъда на наказание „лишаване от свобода“ или друга санкция, преследваното лице ще бъде върнат обратно в Република България, след изслушването му, за да изтърпи евентуално наложено му наказание. Апелативен съд – Бургас не констатира наличие на основания за отлагане изпълнението на заповедта. Съдът потвърди и мярката за неотклонение „задържане под стража“ до фактическото предаване на Христо Пенев на компетентните власти на Република Гърция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.