Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) демонстрира комплексната сигурност на машините за гласуване на парламентарните избори на 11 юли 2021 г., съобщиха от ДАЕУ.

След приключените изпитания и проверки на машините за гласуване, сме уверени в тяхната комплексна сигурност за предстоящите на 11 юли 2021 г. предсрочни парламентарни избори. Това е потвърдил Красимир Симонски, председател на ДАЕУ пред компютърните експерти - представители на ГЕРБ-СДС, "Демократична България - Обединение", "Изправи се! Мутри вън!", Гражданско сдружение "Демокрация и законност" и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по време на среща.

С демонстрация и стъпка по стъпка обясниха как да гласуваме с машина на 11 юли (ВИДЕО)

Експерти от ДАЕУ, Българския институт по метрология (БИМ) и Българския институт за стандартизация (БИС) са представили цялостния процес на удостоверяване на съответствието на доставените технически устройства за машинно гласуване, които се използваха и на частичните местни избори на 27 юни 2021 г.

Поканата за срещата е била отправена към всички представители на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели в процеса на удостоверяване на устройства за машинно гласуване, както и на Българската академия на науките. На нея присъстваха председателят на ЦИК Камелия Нейкова, заместник-председателите Росица Матева, Димитър Димитров и Емил Войнов и други членове на ЦИК и Обществения съвет.

На проведените парламентарни избори на 4 април 2021г. резултатите показаха, че машинното гласуване свежда до нула недействителния вот.

Всеки гражданин може да провери дали машината правилно е отчела вота му, чрез контролната разписка, която съдържа неговия избор в явен текст.

Трите институции се стремят към максимална публичност, като Методиката за удостоверяване е публикувана за обществено обсъждане преди приемането й, а крайният Доклад на експертните екипи и Решението за удостоверяване също са публикувани официално, пише в съобщението.