/ iStock/Getty Images
Едва 30 на сто от учениците в прогимназиален и гимназиален курс на обучение са извършвали работа с различни източници, след като са били запознати с методите и критериите, които трябва да прилагат. Този процент намалява на 22 , когато бъдат сегментирани ученици, които са прилагали тези знания за изпълнението на задача, свързана със създаване на съдържание с цел оценяване на знанията им по конкретен предмет. Това сочат данните от допитване, осъществено от Коалицията за медийна грамотност в края на май и началото на юни 2020 година с предмет дистанционното обучение от гледна точка на развитието на медийната грамотност на децата. То беше представено в Националния пресклуб на БТА.

В анкетата са участвали 144 деца , те са отговаряли на 11 въпроса, свързани с особеностите на дигиталното образование, за което много голяма част от учениците и учителите нямаха предварителна подготовка.

Четири от десет от учениците, взели участие в допитването, са получавали задача, свързана с намиране и оценяване на източници на информация онлайн. Само 30 на сто обаче са извършвали такава задача, след като са получили инструкции за подхода и критериите, които трябва да прилагат. 76 процента декларират, че са получавали задача за създаване на съдържание с цел оценяване на знанията им по конкретен предмет. Същевременно по-голямата част от тях са създавали съдържание без целенасочено да са работили с източници на информация и да са обсъждали методите за това с учител.

Целта на анкетата към учителите била да се изследва определен аспект от учебния процес във виртуална среда, който има отношение към развитието на дигиталните умения и медийната грамотност на учениците. Общият брой на респондентите е 337.

Резултатите от анкетата показват, че голяма част от преподавателите не правят директна връзка между поставянето на задача за създаване на съдържание и умението за работа с източници.
60 на сто от учителите не са поставяли задача, свързана с намиране и оценяване на достоверността на източник на информация, а по-малко от 1% са поставяли такава задача всеки ден, след като са обяснили на учениците си как би трябвало да се извършва тази дейност.
БТА