Депутатите приеха да се увеличи възнаграждението на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) с една четвърт.
Преди това предложението не беше прието от народните представители.

„85 лева е крайно недостатъчно възнаграждение за членовете на СИК. Тяхната ангажираност не е само в този ден, а в четири до пет дни след това. Считам, че беше разумно това възнаграждение да се увеличи“, заяви от парламентарната трибуна народният представител от „Възраждане“ Петър Петров.

Той е категоричен, че членовете на СИК заслужават повече пари и допълни, че тяхната организационно-техническа работа ще се увеличи, особено сега когато ще се върне и хартиената бюлетина.

След това имаше режим прегласуване на предложението.

Чолаков: Споровете в НС за хартиената бюлетина приличат на гражданска война


Мирослав Иванов от ПП предложи разискванията да продължат на следващото пленарно заседание, а днес НС да продължи с втора точка от дневния ред, а и именно Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, с вносител Драгомир Стойнев от БСП.

Йордан Цонев предложи да се продължи в този конструктивен дух да се гледат промените в Изборния кодекс.

Предложението на Мирослав Иванов не е прието с 93 гласа „за“, 122 „против“ и нито един въздържал се. 
БГНЕС