/ БТА
"Таксите на студентите, приети за обучение срещу заплащане, не могат да бъдат по-ниски от 70 процента от определените средства за издръжка на обучението", обясни министърът на образованието. Това каза служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Ивайло Старибрадов за формирането на таксите в Медицинските университети за студентите в платено обучение.

"Таксите в т.нар. платена форма на обучение в университетите се определят съгласно чл. 95, ал. 4 от Закона за висшето образование /ЗВО/. Към средствата за издръжка на обучението на студентите, определени от коефициента за издръжка от съответното професионално направление, се отчита и комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Тя се променя всяка година и зависи от висшето училище, в което е обучението, и се добавя размерът на годишната такса за обучение, определена ежегодно с решение на Министерския съвет", обясни Денков. 

МОН с насоки за обучение в условията на пандемия през новата учебна година

Той каза, че до 2018 г. коефициентът за издръжка на студент за професионалното направление "Медицина" е бил 9,4.

"През 2018 г. работна група, с представители на Съвета на ректорите, е извършила обстоен анализ, в резултат на който коефициентът е намален на 8,5, като се счита, че той съответства на реалните разходи за издръжка на обучението по "Медицина". След изменението на ЗВО през 2020 г., във формирането на таксата се включват и средствата, съответстващи на коефициента от комплексната оценка за качество на обучението, и според потребностите на пазара на труда за съответната година", каза още министърът на образованието.
БТА