пресичащи деца
пресичащи деца / iStock
Децата, отглеждани в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 155 общини партньори към 31 май са 1612. Това сочат данните от ежемесечния анализ на Националния екип по организация и управление на проекта, съобщиха от проекта „Приеми ме 2015“.

Социалната услуга по този проект стартира на 1 януари 2016 г. за 1489 деца в 82 общини партньори.

През отчетния месец май 60 деца са настанени в приемно семейство, а за 59 настаняването е прекратено. За 14 от тях причината е връщането в биологичните им семейства, 30 ще получат грижа в семейства на осиновители.

През петия месец на 2022 г. комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили три нови приемни семейства, а заличените са 14. Така към края на май утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община са общо 1805. В 1386 от тези семейства с местоживеене в 155 общини партньори има настанени деца, като 1176 отглеждат едно дете; 195 – две деца; 14 са с три деца; едно семейство отглежда четири деца, уточняват от „Приеми ме 2015“.

Представители на екипа за организация и управление на проекта осъществиха поредната информационна срещи със служители, осъществяващи дейности по проекта – този път в област Пазарджик, се посочва още в съобщението.

Бъдещите нормативни промени в предоставянето на приемната грижа следва да бъдат базирани и на добрите практики на областно ниво, утвърдени с този проект, подчерта ръководителят на "Приеми ме 2015" Огнян Христов. Според него приемната грижа е доказано ефективна мярка за закрила. Макар и рядко, има отделни случаи на инциденти в приемни семейства – както впрочем и в биологичните, но заради тях не бива да бъде отречен фундаменталният принос на приемната грижа в системата за закрила на детето, обобщи Христов.