Деца раждат деца
Деца раждат деца / ThinkStock/Getty Images
От 1 октомври 2015 г. до 14 декември 2016 г. са установени 853 регистрирани случая на ранно съжителство и брак и ранно раждане от малолетни и непълнолетни, показва анализ на Държавната агенция за закрила на детето. 448 момичета, които са малолетни или непълнолетни, са родили 405 бебета. 30 от съжителстващите на семейни начала момичетата, които са малолетни или непълнолетни, са бременни.

Евростат: Българките са най-младите майки в ЕС

През разглеждания период само 12 от майките са навършили пълнолетие. От родените 405 бебета, 5 са на малолетни майки, останалите 400 са непълнолетни. 13 от тях са родили второто си дете, а две от майките са бременни с третото си дете.

Близо 400 осъдени за живот с интимен партньор под 16 години

Няма регистрирани случаи на съжителство на малолетно момиче с непълнолетно или пълнолетно лице без наличие на бременност или раждане. Най-голям е броят на ранните съжителства и ранните раждания в Свиленград – 134, като непълнолетните момичета са 70.
 
 
 
БГНЕС