/ iStock/Getty Images
"Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, предложи на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди цена на природния газ за май 2020 г. в размер на 23,52 лв. / MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от дружеството.

Дачев: Бизнесът ще съди „Булгаргаз“, ако не получи компенсациите си

В сравнение с утвърдената за април 2020 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена на природния газ за м. май 2020 г. е по-ниска с 6,67 % или с 1,68 лв. / MWh.
БГНЕС