/ МС, пресцентър
"Разширяването на газохранилището "Чирен" е продължение на големите ни газови проекти. Всичко това е безопасно. Затова и участваме с 40 милиона лева във фонда на Инициативата "Три морета". Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който направи оглед на проекта за разширение на капацитета на подземното газово хранилище "Чирен", съобщи пресслужбата на кабинета.
 

 
 

 

С проекта за разширение на подземното газово хранилище "Чирен" увеличаваме обема на съхранение на газ от 500 млн....

Публикувахте от Boyko Borissov в Петък, 20 ноември 2020 г.

Премиерът Борисов подчерта във Фейсбук ключовата роля на хранилището за диверсификацията на енергийните ни източници. "Важно е да имаме къде да съхраняваме газа, особено когато е евтин. Инвестицията ще се възвърне от таксите, които фирмите ще плащат за съхранението на горивото", посочи още министър-председателят. По думите му подготвителните работи по проекта трябва да приключат до февруари-март следващата година.

Чирен
МС, пресцентър

Газовото хранилище е единственото в България, използва се за компенсиране на сезонната неравномерност на потреблението на синьо гориво у нас и е един от инструментите за гарантиране на сигурността на газовите доставки, се напомня в прессъобщението.
 

 
 

 

Над 500 млн. лв. е инвестицията в разширението на ПГХ „Чирен“. Газовото хранилище има ключова роля за диверсификацията на енергийните ни източници. С този проект и с "Балкански поток" ще се утвърдим като стратегически газоразпределителен център в региона. Напълно реалистично е да получим финансиране от инициативата "Три морета", в чийто фонд България се включи с 40 млн. лв. Проектът получава безвъзмездно финансиране и по Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз. "Булгартрансгаз“ ЕАД стартира и преговори за финансиране на проекта със средства, които ще бъдат предоставени от Международната Финансова Корпорация за Развитие на САЩ.

Публикувахте от Boyko Borissov в Петък, 20 ноември 2020 г.

Проектът за разширение започна през 2019 г. и предвижда увеличаване на обема работен газ от 500 млн. кубични метра до 1 млрд. и увеличаване на дебита на добив и нагнетяване от 4 - 5 млн. до 8 - 10 млн. кубични метра/ден. Това ще стане възможно чрез прокарването на 10 нови високопродуктивни сондажа. Осигуряването на допълнителен обем за съхранение в хранилището "Чирен" ще насърчи търговията с природен газ, ще повиши пазарната конкуренция и ще допринесе за функционирането на ликвиден газов пазар.

Чирен
МС, пресцентър

Проектът е в синергия и с проекта за терминал за втечнен газ край Александруполис и ще даде възможност на търговците и потребителите на газ в региона да се възползват в пълна степен от динамичното развитие и конкурентните предимства, осигурявани от пазара на втечнен природен газ.

Стойността на проекта за разширение на газохранилището "Чирен" възлиза на между 250 и 270 млн. евро. Към настоящия момент се реализира етапът за 3D сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура. Към средата на август проучванията на терен бяха успешно приключени и до края на 2020 г. се очаква да завършат анализът и интерпретацията на получените данни. За 3D проучванията е предоставено безвъзмездно финансиране в размер на 3 900 000 евро, което се равнява на 50 на сто от общата стойност на проучването.

Чирен
МС, пресцентър