/ iStock/Getty Images
Централното бюро "Съдимост" към Министерството на правосъдието е издало електронни свидетелства за съдимост за март. От тях 1053 са предоставени по заявления на граждани, а 7 393 са поискани по служебен път от различни администрации. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

Нова платформа ни информира за правата ни в периода на извънредното положение

За сравнение, през месец март 2019 г. са издадени 6 692 такива документа. Статистиката показва, че заявките на граждани за получаване на електронни свидетелства за съдимост са се увеличили почти двойно през изминалия месец в сравнение със същия период през миналата година.

Пиян шофьор предложи на КПП подкуп от 50 лв., за да влезе в Пловдив

Наблюдава се увеличение и на заявените по служебен път свидетелства от административните органи, които в условията на извънредното положение активно продължават дейността си по производства, в които се изисква информация за съдебния статус на гражданите, с което ги улесняват в максимална степен и съдейства за спазването на социалната дистанция и за намаляване от риска при обслужването на гише.