/ IStock
Българската академия на науките е с най-голям брой публикации в базата данни Scopus, която е най-голямата база данни с резюмета и цитирания на рецензирана литература, съобщиха от БАН.

Има и списък на петте български научни институции с най-голям брой публикации в базата данни Scopus за периода 2017-2019 г. Заедно, тези институции представляват 72,4 процента от всички български публикации в базата данни Scopus.

На първо място с публикации от българските научни институции е Българската академия на науките, която е с 6273 публикации от 2017 до 2019 г. На второ място е Софийският университет "Св. Климент Охридски", който има 2584 научни публикации.

След него е Техническият университет в София със 1807 публикации. На четвърто място е Медицинският университет в София, което е със 1295 научни публикации. На пето място е УМБАЛ "Александровска", която има 512 публикации за посочения период.

Scopus е най-голямата база данни с резюмета и цитирания на рецензирана литература: научни списания, книги и сборници от конференции.

Scopus предоставя изчерпателен преглед на резултатите от световните научни изследвания в областта на науката, технологиите, медицината, социалните науки и изкуствата, и хуманитарните науки, като разполага с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализация на научните изследвания.