/ БГНЕС
Роботизиран комплекс за електродъгова адитивна технология е въведен в експлоатация в Института по електроника на БАН. Технологията се прилага по проекта "Високоякостен тръбен тел с нановъглеродни структури в алуминиев прах за дъгови адитивни процеси" от Програмата M-ERA, съобщи пресцентърът на БАН.

В рамките на проекта се предвижда разработване на нямаща аналог нова алуминиева тръбна тел с композитно ядро, състоящо се от алуминиев прах с интегрирани въглеродни наноструктури /AluNanoCore/.

Телта е предназначена за свободно гъвкаво генериране на олекотени изделия с високи якостни свойства по метода на нанасяне на адитивни слоеве. Ще бъде изследвано влиянието на концентрацията, размера и формата на въглеродните наноструктури /CNS - смес от нановлакна и нанотръби/ в телта върху свойствата на електродъгово нанесените слоеве. CNS ще се синтезират директно на повърхността на алуминиевия прах от газовата фаза, като това ще позволи те да бъдат хомогенно разпределени в композитното ядро.

Със създадената тръбна тел ще бъдат изработени по метода ALM прототипи на изделия с повишени механични свойства в сравнение с отлети такива от конвенционални алуминиево-силициеви сплави.

Разработката е в резултат на дългогодишното сътрудничество на учени от лабораторията "Физични технологии" на Института по електроника и катедрата по съединителна и заваръчна техника на Бранденбургския технически универитет, в Котбус, Германия.

Координатор на проекта е проф. Веселин Михайлов от Бранденбургския технически университет в Германия. Ръководител на научния колектив от Института по електроника е проф. Петър Петров.