Пътниците с право да отказват проверка през новите скенери на летищата?
Пътниците с право да отказват проверка през новите скенери на летищата? / netinfo

Проект Европа Сега,
Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална Дирекция Комуникации, № на договор COMM/2011/02/0008

Европейските пътници ще имат право да отказват проверка през новите телесни скенери, които се планира да бъдат въведени на летищата в общността. Уязвими групи като бременните, децата или болните трябва да имат право на избор дали да минат през тези скенери или през стандартните. Това коментира за предаването „Европа сега" евродепутатът от групата на ЕНП Мария Неделчева. При обсъждането са подкрепени нейни предложения за поправки в документа, подготвен от комисиите по граждански свободи и по транспорт в Европейския парламент.

Забраната за течности на борда в ръчния багаж продължава до 2013 г., когато се очаква да се въведат новите скенери.

„Важното беше, че успя да се намери именно този благоразумен баланс между от една страна, борбата с тероризма като наш приоритет и защита на хората, от друга страна обаче, техните лични данни, достойнството им”, каза Неделчева.

Тя каза, че е включила няколко свои поправки във въпросната директива и изрази задоволство, че те са получили подкрепа. „Те бяха основно три. На първо място ползването на телесните скенери трябва да защитава личните данни. Също така е много важно да бъдат установени минимални технически изисквания, за да се защити човешкото достойнство. Например, да са задължителни определени норми при изобразяването на човешкото тяло, неща, които биха ни засегнали в чисто интимен план. Освен това беше приета моя поправка да бъдат взети конкретни мерки за някои уязвими категории като бременните жени, за да не може да има този контрол нежелателни последици върху тях, те да имат право на избор да откажат и да минат през стандартните скенери”, каза Неделчева.

На въпрос доколко евродепутатите са се уверили в безопасността на технологията в името на сигурността, Неделчева обясни, че им е бил даден фрапантен пример, че облъчването от този скенер е 20 пъти по-малко от отварянето на хладилника. „От друга страна обаче, за мен възниква и все още стои въпросът за финансирането на тези скенери и за това, че не всички държави членки на този етап могат да си позволят да инсталират такъв тип ново поколение скенери на основните летища”, каза евродепутатката.

Според нея не трябва да се въвежда задължение за инсталирането на новите скенери на летищата в ЕС, а всяка държава членка според възможностите и финансовия си ресурс да го направи, когато е по силите й.

Мария Неделчева напомни, че това ново поколение скенери дава изображение само за горната част на тялото. „Все още няма скенери, които много ясно да дават някаква картина дали носите нещо в обувките си например - това по никакъв начин не замества сегашния метод за проверка”, допълни евродепутатката.

Европейската комисия оттегли в края на 2009 г. предложението си да се въведат скенерите в целия Европейски съюз, след като евродепутатите сравниха процеса с „виртуално голо претърсване” и призоваха за подробно проучване и оценка на въздействието им. Използването на скенерите с рентгенови лъчи предизвика сериозни дискусии заради опасения и за рисковете за здравето при използването на технологията.

Бюлетин за новините в Европейския Парламент: м. май 2011 г.

Проект „Европа Сега” е с продължителност 14 месеца, като започва на 3 февруари 2011 г. и приключва на 31 март 2012 г. Настоящият проект продължава успешно реализирания от Дарик радио проект под същото име, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския парламент през 2010 година.

Сърцевината на проекта е коментарното предаване „Европа сег”, в което ние - екипът на Дарик, ще продължим да Ви запознаваме с дейността на различните комисии, най-интересните заседания, както и влиянието на обсъжданията в Европейския парламент върху различните социални, икономически, културни и политически аспекти от живота на гражданите на ЕС и в частност България.

В информационния портал на списанието „Правен свят”, в рамките на дванадесет месеца, ще представяме на вашето внимание, оценени като приоритетни новини от дейността на Европейския Парламент. Представяме Ви рубриката:

Информационен бюлетин от Европарламента.

Европейският парламент е основен фактор при определянето на дневния ред в европейската политика, като във фокуса на нашия проект през 2011 и 2012 година ще бъде дейността на две от комисиите на парламента - Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и комисията Финансова икономическа и социална криза (CRIS).

Работата на комисията Финансова икономическа и социална криза CRIS е  съсредоточена върху анализа на причините за кризата и последиците от нея, възможните начини за преодоляване на кризата и за предотвратяване на възможността тя да се повтори. Чрез голям брой събития, включващи публични изслушвания и работни семинари, размени на мнения, дискусии по тематични документи, посещения на делегации и задълбочени проучвания и анализи, комисия CRIS ще се опита да идентифицира ключовите области, в които да се увеличат координираните действия, и да изготви конкретни политически препоръки.

Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) играе ключова роля в работата на Парламента. Тя носи отговорност за въпроси като икономическата и паричната политика на ЕС, политиките на данъчно облагане и конкуренция, свободното движение на капитал и регулирането на финансовите услуги (банки, застраховане, пенсионни фондове, управление на активи и фондове, счетоводство, международни парични и финансови системи и т.н.). Кои са членовете на комисията, акцентите в дневния ред и коментарите към тях - от водещи експерти, депутати, политици, представители на ЕП и депутати, както и от обикновения българин ще може да чуете по време на радиопредаванията, или да прочетете във форума на проекта, както и в бюлетина на списание „Правен свят”.

Бъдете активни, научете повече за дейността на комитетите в Европейския парламент в предаването „Европа сега”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Парламент, Генерална дирекция Комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дарик Радио АД и по-никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския Съюз или Европейския Парламент. Европейският Съюз и Европейският Парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от документа и начините, по които се ползва информацията.