5% ръст на евробюджета залага ЕП след 2013-а, намаляването му би засегнало сериозно България
5% ръст на евробюджета залага ЕП след 2013-а, намаляването му би засегнало сериозно България / netinfo

Проект Европа Сега,
Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална Дирекция Комуникации, № на договор COMM/2011/02/0008

Поне 5% ръст да бъде заложен в бюджета на ЕС за следващия програмен период, това записа в доклада си специалната комисия на Европейския парламент, която подготвя новата финансова рамка на общността след 2013 г. Вчера комисията одобри документа, който ще се гласува в началото на юни от парламента.

Според евродепутата от групата на социалистите и демократите Ивайло Калфин, който е член на комисията, дори петпроцентното увеличение на бюджета няма да позволи да се изпълнят пълноценно задачите, които си е поставил Европейският съюз. Според Калфин обаче на фона на призивите за намаление на бюджета и това би било успех, тъй като свиването на разходи би засегнало важните за България средства за селско стопанство и за регионална политика.

Трябва да се получи минимум 5% ръст на бюджета за следващата година. Това е минималното, което Европарламентът е готов да обсъжда. Темата с размера на европейския бюджет ще бъде една от най-тежките, тъй като от доста от страните членки, големи донори се поставя въпросът за намаляване на европейския бюджет, не само да няма увеличение, не само да има замразяване, ами да има и намаление на европейския бюджет, коментира евродепутатът в предаването „Европа сега”.

80% от европейския бюджет са селскостопанската политика и политиката за сближавана на регионите, каза той. „Ако от тях се намалят средства, това директно ще засегне средствата, които получава България и това не е допустима за нас те да се намаляват. И шестте региона в България, които са по европейските критерии, са изостанали и всички те се нуждаят от допълнителни инвестиции, така че евентуално намаляване при всички случаи ще бъде много негативно за нас”, каза Калфин. Той обясни, че българският принос към европейския бюджет е 0,3%, което означава, че за всяко евро, похарчено където и да било в Европа, българският данъкоплатец участва с три евроцента. Той отбеляза, че това, което бихме могли да усвоим, е значително по-голямо.

„Аз по-скоро се притеснявам, че до края на този период - до 2013-а, ние ще усвоим много малко от тези 11,1 млрд., които ни се полагат, което ще даде аргумент на тези, които твърдят, че за доброто използване на европейските средства, те не трябва да се дават на държави по проекти, по които средствата стоят. Действително да ускорим изключително много капацитета си за използване на европейски средства”, коментира евродепутатът.

Бюлетин за новините в Европейския Парламент: м. май 2011 г.

Проект „Европа Сега” е с продължителност 14 месеца, като започва на 3 февруари 2011 г. и приключва на 31 март 2012 г. Настоящият проект продължава успешно реализирания от Дарик радио проект под същото име, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския парламент през 2010 година.

Сърцевината на проекта е коментарното предаване „Европа сег”, в което ние - екипът на Дарик, ще продължим да Ви запознаваме с дейността на различните комисии, най-интересните заседания, както и влиянието на обсъжданията в Европейския парламент върху различните социални, икономически, културни и политически аспекти от живота на гражданите на ЕС и в частност България.

В информационния портал на списанието „Правен свят”, в рамките на дванадесет месеца, ще представяме на вашето внимание, оценени като приоритетни новини от дейността на Европейския Парламент. Представяме Ви рубриката:

Информационен бюлетин от Европарламента.

Европейският парламент е основен фактор при определянето на дневния ред в европейската политика, като във фокуса на нашия проект през 2011 и 2012 година ще бъде дейността на две от комисиите на парламента - Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и комисията Финансова икономическа и социална криза (CRIS).

Работата на комисията Финансова икономическа и социална криза CRIS е  съсредоточена върху анализа на причините за кризата и последиците от нея, възможните начини за преодоляване на кризата и за предотвратяване на възможността тя да се повтори. Чрез голям брой събития, включващи публични изслушвания и работни семинари, размени на мнения, дискусии по тематични документи, посещения на делегации и задълбочени проучвания и анализи, комисия CRIS ще се опита да идентифицира ключовите области, в които да се увеличат координираните действия, и да изготви конкретни политически препоръки.

Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) играе ключова роля в работата на Парламента. Тя носи отговорност за въпроси като икономическата и паричната политика на ЕС, политиките на данъчно облагане и конкуренция, свободното движение на капитал и регулирането на финансовите услуги (банки, застраховане, пенсионни фондове, управление на активи и фондове, счетоводство, международни парични и финансови системи и т.н.). Кои са членовете на комисията, акцентите в дневния ред и коментарите към тях - от водещи експерти, депутати, политици, представители на ЕП и депутати, както и от обикновения българин ще може да чуете по време на радиопредаванията, или да прочетете във форума на проекта, както и в бюлетина на списание „Правен свят”.

Бъдете, активни, научете повече за дейността на комитетите в Европейския парламент в предаването „Европа сега”.


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Парламент, Генерална дирекция Комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дарик Радио АД и по-никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския Съюз или Европейския Парламент. Европейският Съюз и Европейският Парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от документа и начините, по които се ползва информацията.