Засилват ролята на ОВОС при издаване на някои комплексни разрешителни
Засилват ролята на ОВОС при издаване на някои комплексни разрешителни / netinfo

Намаляване на сроковете за издаване на комплексно разрешително и актуализирането му при промяна на дейността на предприятието, предвиждат промени в Закона за околната среда, които депутатите приеха на първо четене.

Освен това с промените се цели и засилване на ролята на ОВОС при издаването на разрешителното за важните публични инфраструктури проекти, които се реализират с европейски средства. Когато пък комплексно разрешително не се издава, се въвежда изискването за мотивиран отказ.

Законопроектът прави и допълнения към Закона за управление на отпадъците. Промените регламентират сдружаването от общини на регионален принцип с цел управление на отпадъците. Освен това се предвижда и възможността да се даде възможност на общини и общински сдружения да извършват дейностите по управление на отпадъците, когато това е по-изгодно,без да е задължително концесионирането.

Въвеждат се и задължения на редица институции, за юридическите и физическите лица, които извършват дейности с отпадъци, за лицата, пускащи на пазара продукти, от чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, да предоставят необходимата информация на Изпълнителната агенция по околната среда.

Депутатите не приеха промените, предложени от депутатката Мария Капон, които предвиждат да се забрани цианидното излужване в металургията поради опасностите, които технология създава за природата.