Кабинетът одобри социалните мерки, те ще обхванат над 100 000 души
Кабинетът одобри социалните мерки, те ще обхванат над 100 000 души / снимка: Sofia Photo Agency, архив
Кабинетът одобри социалните мерки, те ще обхванат над 100 000 души
63085
Кабинетът одобри социалните мерки, те ще обхванат над 100 000 души
  • Кабинетът одобри социалните мерки, те ще обхванат над 100 000 души

Правителството одобри пакета от мерки за подпомагане на бедните и осигуряване на заетост. С ресурса от 41 милиона лева ще бъдат подпомогнати около 100 хиляди души, съобщи премиерът Марин Райков. Над 10 милиона лева са заделени за еднократни добавки на майките, получаващи обезщетение за отглеждане на малко дете, семействата на децата с увреждания и хората, които са били на прага за получаване на енергийна помощ през изминалата зима. В тази сума е включена и издръжката на над 130 социални трапезарии в цялата страна до края на годината. Останалите малко над 30 милиона лева ще осигурят работни места за младежи, лица с увреждания, хора в предпенсионна възраст, и ще подпомогнат микропредприятията.

Мерките за заетост ще се реализират чрез плана за действие по заетостта, обясни вицепремиерът и социален министър Деяна Костадинова.
„Основните групи, които ще бъдат подкрепени за заетост са безработни младежи до 29 годишна възраст, хора с трайни увреждания, безработни родители на деца до 5-годишна възраст. Друга много уязвима група са безработните над 50 години, за да бъдат подпомогнати да достигнат до пенсионна въдраст и продължително безработните", каза Костадинжова.

По 50 лева еднократно ще получат осигурените майки, които се грижат за детето си от 1 до 2 години, и отговарят на подоходния критерий от 350 лева на член от семейството. Добавките ще бъдат изплатени с детските в края на май. Добавките за децата с увреждания ще бъдат преведени в края на април. Около 50 хиляди семейства, които не са имали право на енергийна помощ заради доход, надвишаващ с до 10 лева прага, ще получат добавка от 65 лева в края на април. Социалните трапезарии ще продължат работа до края на годината, благодарение на осигуреното финансиране.

Премиерът Марин Райков изрази задоволството си от това, че всички социални помощи се изплащат в срок. „За мен е много важно, че парите стигат до хората", подчерта министър-председателят. Той увери, че правителството ще продължи да търси резерви за подкрепа на най-нуждаещите се и вече разговаря с бизнеса и благотворителните организации за допълнителен ресурс за подпомагане.

До края на седмицата се очаква Европейският съюз да възстанови на България 800 милиона лева от субсидиите на земеделските производители, съобщи още Марин Райков. Така състоянието на фискалния резерв ще достигне над 4,7 милиарда лева.

Редът за отпускане и изплащане на еднократните социални помощи можете да видите ТУК