Избират изпълнител на газовата връзка с Румъния до два месеца
Избират изпълнител на газовата връзка с Румъния до два месеца / ThinkStock/Getty Images

Очаква се в началото на декември 2015 г. да има избран изпълнител на обявената обществена поръчка за изграждане на газопровода под река Дунав от междусистемната газова връзка с Румъния, ако няма обжалвания на процедурата. Това коментира министърът на енергетиката Теменужка Петкова във времето за парламентарен контрол, в отговор на въпрос от народния представител Мартин Димитров.

Министърът припомни, че с решение на изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" ЕАД от 16 септември 2015 г., е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждане на основен газопровод, включително подводен преход под река Дунав. Срокът за получаване на оферти е 16 октомври 2015 г. Отчитайки законово регламентираните срокове, се очаква в началото на декември 2015 г. да бъде избран изпълнител на поръчката в случай, че има оферта, която да отговаря на изискванията и на двамата възложители, и няма подадени жалби срещу решението за класиране и определяне на изпълнител, отбеляза министърът.

Проектът за изграждане на междусистемна газова връзка България-Румъния се изпълнява съвместно от газопреносните оператори на двете държави - "Булгартрансгаз" - България и Националната газопреносна компания СНТГН "Трансгаз" - Румъния. За реализацията на проекта на двете компании е отпусната безвъзмездна финансова помощ по "Европейската енергийна програма за възстановяване" в размер до 8 929 000 евро.