/ БГНЕС, архив
За шестте месеца на годината печалбата на банковия сектор е 660 млн. лв., съобщава пресцентърът на БНБ.
 
През второто тримесечие нараства кредитният портфейл на банковата система и инвестициите в ценни книжа. Основен източник на финансиране са свободните средства под формата на парични салда при централни банки и увеличените привлечени депозити.
 
Въпреки намалението на ликвидните активи през тримесечието коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба номер 11 на БНБ, остава висок - 36,92%. В структурата на ликвидните активи позицията
 
парични средства и парични салда при БНБ в края на юни заема 51,8% (при 54,2% в края на март).
 
За шестте месеца на 2017 г. печалбата на банковия сектор е 660 млн. лв., или със 113 млн. лв. (14,6%) по-малко от отчетената за първото полугодие на 2016 г. Разходите за обезценка по кредити и вземания от началото на 2017 г. възлизат на 236 млн. лв. (при 326 млн. лв. за първото полугодие на 2016 г.).
 
Активите на банковата система през периода април - юни 2017 г. нарастват с 0,1% до 93 млрд. лв.