Започва нов подбор за социалните трапезарии
Започва нов подбор за социалните трапезарии / Дарик Враца - архив

Нов подбор на бенефициенти по националния проект „Обществени трапезарии" започва от днес в Община Враца. Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила" на МТСП. По него от 1 януари до 30 април 2013 година 98 деца и възрастни ще получават ежедневно топла храна.

От услугата ще се възползват: лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.

Като трапезарии ще работят двата стола на Община Враца - на ул. „Стоян Заимов" №2 и на ул. „Екзарх Йосиф" № 75.

Документи ще се приемат от 17 до 21 декември от 8.00 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в стая № 21, етаж 1 в сградата на Община Враца.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и на двата стола, в които ще се реализира услугата. В периода на предоставяне на услугата се  предвижда и ежемесечно контролиране на статуса на ползвателите. Вече е съставена комисия, която ще извърши подбора, както и и комисия по разглеждане на жалби и сигнали.