Учителки от Враца взеха участие в курс проведен в Маастрихт
Учителки от Враца взеха участие в курс проведен в Маастрихт / netinfo
Две учителки от ЦДГ 16 и начално училище „Иванчо Младенов” Враца взеха участие в едноседмичен квалификационен курс в Маастрихт, Холандия, организиран и финансиран от програма за учене през целия живот и секторна програма Коменски.

Целта на програмите е да се повиши качеството на училищното образование, чрез предоставяне на възможности за обучение в страни, различни от тези, в които участникът работи. По този начин се насърчават и практическите умения за преподаване и се разширяват познанията за училищното образование в Европа, коментираха учстничките в конкурса.

В него са били включени учители от шест европейски страни. Участниците са представили и добрите практики по отношение на възпитанието на децата в техните страни, както и личния си опит.