дело
дело / Sofia Photo Agency, архив
Районна прокуратура – Враца внесе за разглеждане в съда предложение за налагане на административно наказание на И. Георгиева. Обвиняемата Георгиева, във връзка с провеждане на I-ви тур на изборите за общински съветници и за кметове, състояли се в Община Враца на 25.10.2015 г., била вписана като гласоподавател в секционния списък по адресна регистрация. Наред с това на същата дата тя участвала като член и секретар на избирателната комисия в друга секция и изразила желание да гласува там, за което саморъчно подписала декларация. В нея тя удостоверила, че не е гласувала и няма да гласува в друга избирателна секция, след което пуснала бюлетина. Същия ден обаче тя упражнила избирателното си право и по адресна регистрация, за което положила подписа си в съответния списък.

След приключване на изборите, от страна на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ била извършена проверка на документите свързани с тях, като са констатирани случаи на нарушения и данни за упражняване на избирателно право повече от един път. За установеното била сезирана ЦИК – гр. София, която със сигнално писмо уведомила Районна прокуратура – Враца с оглед данни за престъпление от общ характер. Един от констатираните случаи при гласуване на местните избори на 25.10.2015 г. касае упражненото два пъти избирателно право от И. Георгиева от гр. Враца.

В хода на разследването били разпитани свидетели, снети сравнителни образци от подпис и почерк, изготвена съдебно-почеркова експертиза. Въз основа на събраните по делото доказателства, Георгиева е била привлечена в качеството на обвиняем.
Предстои произнасянето на съда.