Пещерата „Магура“ – най-древната човешка библиотека?
Пещерата „Магура“ – най-древната човешка библиотека? / Борислава Борисова и Мая Ценова
Пещерата „Магура“ – най-древната човешка библиотека?
86254
Пещерата „Магура“ – най-древната човешка библиотека?
Пещерата „Магура“ – най-древната човешка библиотека?
Пещерата „Магура“ – най-древната човешка библиотека?
  • Пещерата „Магура“ – най-древната човешка библиотека?
  • Пещерата „Магура“ – най-древната човешка библиотека?
  • Пещерата „Магура“ – най-древната човешка библиотека?

Нов прочит на рисунките в пещерата Магура предлага инж. Кирил Кирилов, изследовател и  член  на УС на Археологическото дружеството в Белоградчик. Това, което е направило местното археологическо дружество до момента е, че са изготвили пълна карта на рисунките в пещерата. Разработен е каталог на всички рисунки, който ще позволи с абсолютна прецизност и научна точност те да бъдат сравнявани с други рисунки по света. Картата е разделена на четири реда. Рисунките са 1031 рисунки и трябва да се четат от дясно на ляво.  Това създава голяма база за сравнение между символите и дава възможност за техния пълен анализ.

Инж. Кирил Кирилов се заел със свое научно изследване на рисунките в пещера Магура, тъй като не бил удовлетворен от предлагания до момента прочит, че те изобразяват примитивния бит на хората. Според него, повече от 90 % от рисунките са символи. Това говори за

Пещерата Магура  най-древната човешка библиотека?
netinfo

абстрактно мислене, за записването на различни познания и дори философски концепции.

Той доказва, че по света има много места – близо 2 400, които носят подобно име. И на всякъде думата „магура“ се използва за означаване на пещера, хълм или за вода, която извира. Само в България „Магура“ означава и трите – пещера, която сенамира в хълм и от нея извира езеро. Друг интерес факт, е че там където има големи концентрации на името Магура по света – на пример в Индия, Южна Корея и Япония има божества с абсолютно същите характеристики като на „богинята майка“ от „Магура.

Например в Китай това е богинята Магу, която е свързана с пещерите, с плодородието, дава познанието на желаещите да се посветят и е силно свързана със свещено езеро. Абсолютно същото е положението в Южна Корея, където богинята се казва Маго. А по източното крайбрежие на контената Австралия аборигените имат легенда за човека-гущер Магуар, който живеел в пещерите.и при необходимост излизал да помага на хората.

Подобна легенда съществува и за пещерата Магура, преданието е записано преди 160 години в книгата „Българска етнография“. Според тази легенда в пещерата живеел змея, който взимал хора от местната общност, обучавал ги и ги връщал  на свой ред да обучават другите. „Тоест по света има твърде много съвпадения, както по звучене на името, така и по неговия смисъл, а най-накрая и подобни божества и същества, които са разпространени по света“, смята инж.Кирилов.

Пещерата Магура  най-древната човешка библиотека?
netinfo

На тая основа, макар и косвено, но с много доказателства, се налага извода, че разпространението на името Магура по света има единен корен, който се намира тук, на територията на България. И не само това, според инж. Кирилов рисунки в пещерата съвпадат с българските букви. По думите му 26 от нашите 30 букви имат своите първообрази в рисунките в пещерата. И тук няма как да се говори за случайност, защото има около 90 % съвпадение.

„Пещерата съхранява огромен брой  рисунки, всички от които са построени на основата на едни и същи елементи. Това е начин за изразяване, подобен на записването с букви - ползват се краен брой елементи с ясен смисъл, от които се изгражда всеки изказ в пещерата. Това прави рисунките от Магура системен запис, който е и най-пълният по рода си в света. Поради това, Магура следва да е първоизточникът, защото там се намира целият запис.“, коментира инж.Кирилов. Той подчерта, че всички аргументи водят до това, че пещерата  Магура представлява най-древната човешка библиотека и, че е служила като школа, от която са разпространявани преписи.

Археологическото дружество в Белоградчик разработва  карта и каталог на всички рисунки, създавайки по този начин условия за научно изследване на пещерата Магура, пояни инж. Кирил Кирилов.

Пещерата Магура  най-древната човешка библиотека?
netinfo