Изтича срока за регистриране на пунктовете за събиране на охлюви
Изтича срока за регистриране на пунктовете за събиране на охлюви / netinfo

На 1 май изтича крайният срок за подаване документите в РИОСВ за регистриране на пунктове за изкупуване на охлюви.

То ще се извършва в периода от 10 май- 30 юни. Всеки пункт трябва да е оборудван с хладно помещение, калибровано сито и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране на охлювите.

Глобите за нерегистрираните изкупчавачи на охлюви в екоинспекцията ще са от 100 до 1000 лева за физическо лице и от 200 до 5000 лева за юридическо лице. За 2007 година експертите от РИОСВ- Враца не са констатирали нарушения на режима на изкупуване на видовете лозов и градински охлюв.