Европейските средства - основен източник на инвестиции в община Чупрене
Европейските средства - основен източник на инвестиции в община Чупрене / ОИЦ Видин

Европейските средства са основен източник на инвестиции в община Чупрене. 13 милиона лева е привлякла общината от европейските фондове от началото на програмния период (01.01.2007 г.) досега. От тях средствата по линия на оперативните програми са в размер на 813 187 лв. Това стана ясно днес на среща, организирана от Областен информационен център-Видин, в която участие взе и кметът на община Чупрене Ваньо Костин.

Проектите на община Чупрене по оперативните програми са осигурили възможност за ремонт на две училища, допълнителна квалификация на общинската администрация и изпълнение на единствения проект в област Видин за опазване и възстановяване на биоразнообразието („Реинтродукция на Балканската дива коза в Западна Стара планина", финансиран от Оперативна програма „Околна среда").

Европейските средства - основен източник на инвестиции в община Чупрене
netinfo

Следващият програмен период е от съществена важност за местната власт - посочи кметът Ваньо Костин, като подчерта, че е необходимо да се намери вариант за подкрепа на общините при съфинансирането на проектите. Екипът на ОИЦ-Видин презентира следващата финансова рамка (2014-2020 г.) и актуални процедури по оперативните програми.

Бе договорено и разширяване на сътрудничеството между ОИЦ-Видин и община Чупрене. С общинската администрация ще бъдат проведени още информационни срещи, както и специализирано обучение за работа с ИСУН.