Дирекция Инспекция по труда отчете първото шестмесечие
Дирекция Инспекция по труда отчете първото шестмесечие / netinfo

По 6 нарушения при проверка са констатирали инспекторите от  дирекция "Инспекция по труда " при извършените през първите шест месеца на 2008 г. 434 проверки. Най-честите са  в графа 

- Организация и управление на дейността по осигуряване Здравословни и Безопасни Условия на Труд -1057;

Безопасност на труда - 454; 

 Хигиена на труда – 530; 

Трудови правоотношения - 782.

Средно на една проверка са констатирани по 6,5 нарушения.

Дадени са 2714 бр. задължителни предписания.

Установени са 15 работодатели, които не са изпълненили дадени задължителни предписания.