Центровете „Домашни грижи празнуват 3-ти рожден ден
Центровете „Домашни грижи празнуват 3-ти рожден ден / Дарик Враца - архив

Третата година от функционирането си ще отбележат Центровете „Домашни грижи" в гр. Криводол, гр. Бяла Слатина и гр. Оряхово.  Празничното честване на Център „Домашни грижи" - Oряхово ще е днес от 15,00 ч. в ХГ "Марин Върбанов", гр. Оряхово.
На 17 декември, от 11,00 ч. ще се проведе празникът на Център „Домашни грижи" - Бяла Слатина в ресторант „Скът".

А от 15,00ч. същият ден ще се състои отбелязването на годишнината на Център „Домашни грижи" - Криводол в Южна зала на Читалище „Никола Й. Вапцаров" при Община Криводол.
На събитията ще присъстват представители на НС на БЧК, ОС на БЧК - Враца, Община Бяла Слатина, Община Оряхово, Община Криводол, представители на РД „Социално подпомагане", потребители и други партньори.

Центровете са изградени в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот", изпълняван от БЧК съвместно с различни министерства и общини. Тяхното функциониране даде възможност на над 400 души да получават редовни професионални грижи в домовете си. В резултат на осъществяването на проекта и съвместните усилия на всички партньори, интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда бяха регламентирани за първи път в България чрез изменение в Закона за здравето, прието през м. септември, 2015 г., което дава добра основа за тяхното разширяване и устойчиво предоставяне в бъдеще, информират още от БЧК Враца.