/ Тина Соколова
В Свищов започва реконструкция на водопроводна мрежа за 1.7 млн. лева.

Договорът между Община Свищов и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, предвижда ремонтните дейности да започнат на
19 юли с реконструкция на водопроводната мрежа на 29 улици в града.

С безвъзмездната финансова помощ от ПУДООС ще се подменят старите водопреносни тръби, чиято амортизация затруднява водоподаването в районите, които захранват и е причина за чести аварии и загуба на вода.

Улици в Габрово са с нов водопровод (СНИМКИ)

Ремонтните дейности ще започнат от кв. "Стоян Ников", тъй като той е най-голям и там предстои реконструкция и на друга инфраструктура, с която ще се подобрят условията на градска жизнена среда в квартала. След полагането на тръбите и изтичане на технологичното време за улягане на изкопите, всички улици ще бъдат изцяло преасфалтирани.

Кметът Генчо Генчев е пояснил, че извън обхвата на договора, в крайдунавския град предстои асфалтирането на още няколко силно компрометирани улици и участъци, чиито ремонт не търпи отлагане.

От общината припомнят, че през 2019 г. е бил реализиран проектът "Изграждане и подмяна на водопровод на част от уличната мрежа на територията на гр. Свищов", обхващащ 40 улици в града, също със средства предоставени от ПУДООС, целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства на стойност 1 433 379 лева.


Заедно със стария и приключването на новия проект ще бъде подновена 85 процента от водопроводната мрежа в града.
 
БТА